FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मादी नगरपालिकाको कर्मचारी सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटम प्रकाशित मिति २०७८।०६।१४

काेभिड-१९ सम्बन्धि मादी नगरपालिकाकाे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

काेभिड-१९ सम्बन्धि मादी नगरपालिकाकाे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

कोभिड--१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बन्दाबन्दी गरिएको सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।