FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मादी नगरभित्रका दर्तावला कृषि तथा पशुपालन फर्महरुको लागि अनुदान प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बनधि सुचना ।

,

पहिलो चरणको राहत वितरणका समपूर्ण विवरणहरु ।

, , ,

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

<p>प्रकासीत मिति २०७७।०२।२६</p>

आषाढ महिनाको १० गते सम्म भएको क्वरेन्टाईन निर्माण तथा सञ्चालन र राहत वितरण खर्च तथा कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण ।

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना । मिति २०७७।०४।२६

आ.व ०७६/०७७ को श्रोतगत निकासा र खर्च ।

रोजगार संसंयोजकको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सूचना

<p>प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०७७/०४/२९</p>

COVID-19 सम्बन्धि खर्च

प्रारम्भिक योग्यताको सूची प्रकाशन

<p>मिति २०७७।०५।१२</p>

अन्तिम योग्याक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको ।

<p>मिति २०७७।०५।१३</p>

Pages