FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धमा अत्यन्त नरुरी सूचना ।

कोभिड-१९ रोकथाम तथा स‌ंक्रमण दर कम गर्ने सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

कोभिड--१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बन्दाबन्दी गरिएको सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

काेभिड-१९ सम्बन्धि मादी नगरपालिकाकाे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

काेभिड-१९ सम्बन्धि मादी नगरपालिकाकाे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

मादी नगरपालिकाको कर्मचारी सम्बन्धी सूचना ।

<p><strong>प्रथम पटम प्रकाशित मिति २०७८।०६।१४</strong></p>

लेखा परीक्षण गर्न सूचिकृत हुने बारे ।

पशुसेवा सम्बन्धि परिक्षाको सूचना ।

,

<p>परिक्षा मिति २०७८।८।११</p>

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धमा ।

Invitation For Bid

Pages