FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort ascending

स्तम्भ निर्माणको लागि नमूना प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना ।

सूचा सम्बन्धमा

सूचना प्रकासन गरिइएको सम्बन्धमा ।

सूचना ! सूचना!! सूचना!!!

सामाजिक सुरक्षा भत्ता विरण सम्बन्धी मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही सूचिकरण सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपपत्र नविकरण सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धमा अत्यन्त नरुरी सूचना ।

साक्षर नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम

<p>मिति :&nbsp;२०७६ / ११ / ०२&nbsp;</p>

<p>हार्दिक निमन्त्रणा छ है सबै जनामा ।</p>

Pages