FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending

काेभिड-१९ सम्बन्धि मादी नगरपालिकाकाे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

काेभिड-१९ सम्बन्धि मादी नगरपालिकाकाे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

कोभिड नियन्त्रणमा ।

कोभिड १९ (दोश्रो लहर) सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

, ,

कोभिड १९ रोकथाप तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

कोभिड १९ रोकथाप तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

,

कोभिड १९ रोकथाप तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

कोभिड १९ विरद्ध खोपको Online Pre-Registration गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना .। link www.vaccine.mohp.gov.np

कोभिड १९ सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

कोभिड--१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बन्दाबन्दी गरिएको सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Pages